Tiếng Anh Lớp 10: English is regarded as an effective _____ of international communication. A. method ​B. solution ​C. result ​D. medium

Tiếng Anh Lớp 10: English is regarded as an effective _____ of international communication. A. method ​B. solution ​C. result ​D. medium, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ