Tiếng Anh Lớp 10: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest A. receiv ed B. work ed C. obtain ed D. harbour

Tiếng Anh Lớp 10: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest A. receiv ed B. work ed C. obtain ed D. harbour ed, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai