Tiếng Anh Lớp 10: A recent survey has shown that supporters of equal partnership in marriage are still in the ______. a. crowd                      b.

Tiếng Anh Lớp 10: A recent survey has shown that supporters of equal partnership in marriage are still in the ______. a. crowd                      b. particular                 c. majority                   d. obligation, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: A recent survey has shown that supporters of equal partnership in marriage are still in the ______. a. crowd                      b.”

 1. dịch: Một cuộc khảo sát gần đây đã chỉ ra rằng những người ủng hộ quan hệ bình đẳng trong hôn nhân vẫn chiếm đa số.

  A.          crowd (n): đám đông

  B.          particular (a): đặc biệt Particular (n): mẩu tin, chi tiết, sự kiện

  C.         majority (n): phần lớn

  D.           obligation  (n): nghĩa vụ bổn phận

  Cấu trúc: in a/the majority (of something): chiếm phần lớn, chiếm đa số 

  => Giải đáp C

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ