Tiếng Anh Lớp 10: 14.  What was the name of the woman? You met and talked to her this morning. A.  What was the name of the woman who you met and talke

Tiếng Anh Lớp 10: 14.  What was the name of the woman? You met and talked to her this morning. A.  What was the name of the woman who you met and talked to her this morning? B.  What was the name of the woman whom you met and talked to this morning? C.  What was the name of the woman you met and talked to whom this morning? D.  What was the name of the woman whose you met and talked to this morning?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai