Tiếng Anh Lớp 10: 10.In spite of the bad condition of the house, they enjoyed living there. Although…………… 11. We didn’t go to school because it rain

Tiếng Anh Lớp 10: 10.In spite of the bad condition of the house, they enjoyed living there. Although…………… 11. We didn’t go to school because it rained. We………, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ