Tiếng Anh Lớp 10: 1.Thank you for lending me the money. I (pay)……you back on Friday. 2.What (he/usually/do)……………..at Weekends? 3.Listen

Tiếng Anh Lớp 10: 1.Thank you for lending me the money. I (pay)……you back on Friday. 2.What (he/usually/do)……………..at Weekends? 3.Listen to those people. What language (they/speak)……? 4.Hot weather makes me (feel)…..uncomfortable. 5.I (go)……..to a party tomorrow night. Would you like to come too? 6.Both English and French (speak)………. by these students., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai