Sinh học Lớp 9: Trong phân tử ADN có số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của ADN. Tỉnh % nuclê&o

Sinh học Lớp 9: Trong phân tử ADN có số nuclêôtit loại A chiếm 15% tổng số nuclêôtit của ADN. Tỉnh % nuclêôtit của mỗi loại còn lại? A. %A = %T = 50% và %G = %X = 50% B. %A = %T = 25% và %G = %X = 25% C. %A = %T = 15% và %G = %X = 30% D. %A = %T = 15% và %G = %X = 35%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai