Sinh học Lớp 9: Ở nhiệt độ quá cao (cao hơn 400C) hay quá thấp (00C) các hoạt động sống của hầu hết các loại cây xanh diễn ra như thế nào? A Các hạt d

Sinh học Lớp 9: Ở nhiệt độ quá cao (cao hơn 400C) hay quá thấp (00C) các hoạt động sống của hầu hết các loại cây xanh diễn ra như thế nào? A Các hạt diệp lục được hình thành nhiều. B Quang hợp tăng – hô hấp tăng. C Quang hợp giảm.– hô hấp tăng. D Quang hợp giảm thiểu và ngưng trệ, hô hấp ngưng trệ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ