Sinh học Lớp 9: NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng trong A. hợp tử, tế bào sinh dưỡng, giao tử B. t ế bào sinh

Sinh học Lớp 9: NST thường tồn tại thành từng cặp tương đồng trong A. hợp tử, tế bào sinh dưỡng, giao tử B. t ế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục sơ khai, giao tử C. tế bào sinh dục sơ khai, tế bào sinh dưỡng, hợp tử D. giao tử, tế bào sinh dục sơ khai, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ