Sinh học Lớp 9: Nội dung nào sau đây không đúng? A. Kiểu gen quy định giới hạn của thường biến B. Giới hạn của thườ

Sinh học Lớp 9: Nội dung nào sau đây không đúng? A. Kiểu gen quy định giới hạn của thường biến B. Giới hạn của thường biến phụ thuộc vào môi trường C. Bố mẹ không di truyền cho con tính trạng hình thành sẵn mà di truyền một kiểu gen D. Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 9: Nội dung nào sau đây không đúng? A. Kiểu gen quy định giới hạn của thường biến B. Giới hạn của thườ”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ