Sinh học Lớp 9: Liên kết hyđrô giữa các nuclêôtit đối diện trong 2 chuỗi của mạch phân tử ADN là A. Li

Sinh học Lớp 9: Liên kết hyđrô giữa các nuclêôtit đối diện trong 2 chuỗi của mạch phân tử ADN là A. Liên kết giữa các bazơnitric đối diện B. Liên kết giữa đường và axit phosphoric C. Liên kết giữa đường và bazơ nitric D. Liên kết giữa bazơ nitric và axit phosphoric, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ