Sinh học Lớp 9: Khi các cá thể có kiểu gen Bb tự thụ phấn, ở F2 có tỉ lệ A. Bb = 100% B. Bb = 75%, BB + b

Sinh học Lớp 9: Khi các cá thể có kiểu gen Bb tự thụ phấn, ở F2 có tỉ lệ A. Bb = 100% B. Bb = 75%, BB + bb = 25% C. Bb = 50%, BB + bb = 50% D. Bb = 25%, BB + bb= 75%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 9: Khi các cá thể có kiểu gen Bb tự thụ phấn, ở F2 có tỉ lệ A. Bb = 100% B. Bb = 75%, BB + b”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ