Sinh học Lớp 9: Cho 2 thứ đậu thuần chủng hạt trơn ko có tua cuốn và hạt nhăn có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn có tua cuốn.Cho F1 t

Sinh học Lớp 9: Cho 2 thứ đậu thuần chủng hạt trơn ko có tua cuốn và hạt nhăn có tua cuốn giao phấn với nhau được F1 toàn hạt trơn có tua cuốn.Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau đc F2 có tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình ntn?Biện luận và viết sơ đồ lai, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai