Sinh học Lớp 6: Trong cơ thể thực vật, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất về khối lượng ? A. Nước B. Muối khoáng C. Tinh

Sinh học Lớp 6: Trong cơ thể thực vật, thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất về khối lượng ? A. Nước B. Muối khoáng C. Tinh bộ D. Vitamin, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ