Sinh học Lớp 6: Điều gì sẽ xảy ra nếu tế bào bị mất nhân

Sinh học Lớp 6: Điều gì sẽ xảy ra nếu tế bào bị mất nhân, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Sinh học Lớp 6: Điều gì sẽ xảy ra nếu tế bào bị mất nhân”

  1. Nếu tế bào bị mất nhân thì dẫn đến :

    + Gen mất dần độ ổn định và các hoạt động của tế bào bị mất kiểm soát không được biểu hiện ra thành biểu hiện gen

    + Tế bào không được điều khiển bởi nhân tế bào; các phân tử lớn không được kiểm soát khi ra vào nhân
  2. Nếu tế bào bị mất nhân thì dẫn đến :
    + Gen mất dần độ ổn định và các hoạt động của tế bào bị mất kiểm soát không được biểu hiện ra thành biểu hiện gen
    + Tế bào không được điều khiển bởi nhân tế bào; các phân tử lớn không được kiểm soát khi ra vào nhân

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ