Sinh học Lớp 12: Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, có 10% số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa k

Sinh học Lớp 12: Trong quá trình giảm phân của cơ thể cái, có 10% số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Ở cơ thể đực có 8% số tế bào cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II bình thường, các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Xét Phép lai P: ♀ AabbDd × ♂ AaBbdd, thu được F 1 . Biết không xảy ra đột biến gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về F 1 ? I. Có tối đa 12 loại kiểu gen không đột biến và 44 loại kiểu gen đột biến. II. Có thể sinh ra hợp tử có kiểu gen AAbdd với tỉ lệ 0,05%. III. Có thể sinh ra 14 loại thể một. IV. Có thể sinh ra kiểu gen aabbbdd. A. 4. B. 2. C. 1. D. 3., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ