Sinh học Lớp 12: Thành phần nào sau đây không thuộc Operon Lac? A. Gen điều hòa (R) B. Vùng vận h&

Sinh học Lớp 12: Thành phần nào sau đây không thuộc Operon Lac? A. Gen điều hòa (R) B. Vùng vận hành (O) C. Vùng khởi động (P) D. Các gen cấu trúc (Z,Y,A.), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ