Sinh học Lớp 12: Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số A. nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài

Sinh học Lớp 12: Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số A. nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài B. nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài. C. tính trạng của loài. D. giao tử của loài, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số A. nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ