Sinh học Lớp 12: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định. Biết rằng

Sinh học Lớp 12: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Có bao nhiêu người thuộc phả hệ trên chưa thể xác định chính xác kiểu gen do chưa có đủ thông tin là A. 2. B. 4. C. 6. D. 8., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của một gen quy định. Biết rằng”

 1. Giải đáp A

  Để ý rằng cặp vợ chồng (12) và (13) bị bệnh sinh ra con bình thường.

  → Alen gây bệnh là alen trội.

  → Những người bình thường biết chắc chắn kiểu gen là aa.

  Những người (2), (4), (12), (13) mang kiểu hình bị bệnh (A-) nhưng sinh ra con bình thường (aa) → Có kiểu gen Aa.

  Những người (5), (6), (10) mang kiểu hình bị bệnh (A-) nhưng có một trong hai bố hoặc mẹ mang kiểu hình bình thường (aa) → Có kiểu gen Aa.

  Những người (17), (20) mang kiểu hình bị bệnh (A-) được sinh ra từ cặp bố mẹ mang kiểu gen Aa×Aa

   → Chưa xác định chính xác kiểu gen.

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ