Sinh học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ưu thế lai? A. Để tạo được ưu th

Sinh học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ưu thế lai? A. Để tạo được ưu thế lai, có thể sử dụng nhiều hơn hai dòng thuần chủng khác nhau B. Con lai có ưu thế lai thường chỉ được sử dụng vào mục đích kinh tế C. Con lai có sự tương tác cộng gộp của nhiều alen nên thường có kiểu hình vượt trội so với các dạng bố mẹ D. Bước đầu tiên trong việc tạo ưu thế lai là tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về ưu thế lai? A. Để tạo được ưu th”

  1. Giải đáp C

    Để giải thích cho hiện tượng ưu thế lai, người ta đã đưa ra giả thuyết siêu trội

    Nếu giả sử giải thích như trên theo tác động cộng gộp thì tại sao lại không lấy dòng thuần có toàn bộ là alen trội (AABBDD…) hoặc toàn bộ là alen lặn – đây là các dòng có kiểu hình biểu hiện ở mức cao nhất trong tác động cộng gộp

    Phát biểu không đúng là C.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ