Sinh học Lớp 12: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định

Sinh học Lớp 12: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định măt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai (P): thu đươc F 1 . Trong tổng số ruồi F , số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biếu sau đây đúng? (1) F 1 có 28 loại kiểu gen. (2) F 1 có 30% số cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng. (3) F 1 có 15% số ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ. (4) Khoảng cách giữa các gen A và gen B là 20cM. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định”

 1. Giải đáp C

  Phép lai (P): 

  Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ:

  (1) Đúng. Số loại kiểu gen tối đa ở F1 là: 7.4=28 kiểu gen.

  (2) Sai. Số cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng ở F1 chiếm: AB=0,5+0,2=70%
  (3) Đúng. Số ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ ở F1 chiếm: 
  (4) Đúng. f=20%

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ