Sinh học Lớp 12: Một operon Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ nhưng enzim chuyển hóa lactôzơ vẫn đượ

Sinh học Lớp 12: Một operon Lac ở E.coli, khi môi trường không có lactôzơ nhưng enzim chuyển hóa lactôzơ vẫn được tạo ra. Một học sinh đã đưa ra một số giả thuyết cho hiện tượng trên như sau: I. Do vùng khởi động (P) của operon bị bất hoạt. II. Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo được protein ức chế. III. Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế. IV. Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả năng biểu hiện của gen. Theo lí thuyết, có bao nhiêu giả thuyết đúng? A. 1 B. 3 C. 4 D. 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ