Sinh học Lớp 12: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 18. Số lượng NST có trong tế bào sinh dưỡng của thể ba thuốc loài này là A. 18    B. 17    C. 19

Sinh học Lớp 12: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 18. Số lượng NST có trong tế bào sinh dưỡng của thể ba thuốc loài này là A. 18    B. 17    C. 19    D. 27, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 18. Số lượng NST có trong tế bào sinh dưỡng của thể ba thuốc loài này là A. 18    B. 17    C. 19”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ