Sinh học Lớp 12: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 đã xuất hiện thể đột biến có 25 nhiễm sắc thể. Thể đột biến n

Sinh học Lớp 12: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24 đã xuất hiện thể đột biến có 25 nhiễm sắc thể. Thể đột biến này có thể được phát sinh nhờ bao nhiêu cơ chế sau đây? I. Rối loạn giảm phân, một cặp nhiễm sắc thể không phân li. II. Rối loạn nguyên phân, một cặp nhiễm sắc thể không phân li. III. Tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa 2 cromatit cùng nguồn gốc. IV. Rối loạn giảm phân, tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân li. A. 1. B. 3. C. 2. D. 4., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ