Sinh học Lớp 12: Một gen có chiều dài 4080 A ° và có 3075 liên kết hidro. Một đột biến điểm không l&a

Sinh học Lớp 12: Một gen có chiều dài 4080 A ° và có 3075 liên kết hidro. Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng làm giảm đi một liên kết hidro. Khi gen đột biến này nhân đôi 4 lần thì số nuleotit mỗi loại môi trường nội bào phải cung cấp là: A. A = T = 8416; G = X = 10784. B. A = T = 10110; G = X = 7890. C. A = T = 7890; G = X = 10110. D. A = T = 10784; G = X = 8416., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Một gen có chiều dài 4080 A ° và có 3075 liên kết hidro. Một đột biến điểm không l&a”

 1. Phương pháp:
  Bước 1: Tính tổng số nucleotit của gen 
   CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit L=N2×3,4 A° ; 1nm = 10A°1μm=104A°
  Bước 2: Tính số nucleotit của gen dựa vào N và H 
  2A+2G=N2A+3G=H
  Bước 3: Xác định dạng đột biến gen
  Chiều dài không đổi  đột biến thay thế cặp nucleotit
  + Thay A-T = G-X  tăng 1 liên kết hidro
  + Thay G-X = A-T  giảm 1 liên kết hidro
  Bước 4: Tính số nucleotit môi trường cung cấp sau x lần nhân đôi:
  Số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi x lần: Nmt = N (2x – 1)
  Cách giải:
  Số nucleotit của gen là: N=L3,4×2=40803,4×2=2400 nucleotit.
  Ta có hệ phương trình: 2A+2G=24002A+3G=3075A=T=525G=X=675
  Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng làm giảm đi một liên kết hidro  dạng đột biến là thay thế 1 cặp nucleotit G-X bằng 1 cặp A-T. 
   Gen đột biến có A = T = 526; G = X = 674.
  Gen đột biến nhân đôi 4 lần môi trường cung cấp
   Amt=Tmt=A×241=7890 nucleotit.
   Gmt=Xmt=G×241=10110 nucleotit. 
  Chọn C

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ