Sinh học Lớp 12: Khi nói về độ đa dạng của quần xã, phát biểu nào sau đây đúng? A. Độ đa dạng của quần x

Sinh học Lớp 12: Khi nói về độ đa dạng của quần xã, phát biểu nào sau đây đúng? A. Độ đa dạng của quần xã thường được duy trì ổn định, không phụ thuộc điều kiện sống của môi trường B. Trong quá trình diễn thế nguyên sinh, độ đa dạng của quần xã giảm dần C. Quần xã có độ đa dạng càng cao thì cấu trúc của quần xã càng dễ bị biến động D. Độ đa dạng của quần xã càng cao thì lưới thức ăn của quần xã càng phức tạp, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai