Sinh học Lớp 12: Hệ sinh thái là gì? A. bao gồm quần xã sinh vật và môi trường vô sinh của quần x&atil

Sinh học Lớp 12: Hệ sinh thái là gì? A. bao gồm quần xã sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã B. bao gồm quần thể sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã C. bao gồm quần xã sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã D. bao gồm quần thể sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Hệ sinh thái là gì? A. bao gồm quần xã sinh vật và môi trường vô sinh của quần x&atil”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ