Sinh học Lớp 12: Dưới đây là một phần trình tự nucleotit của một mạch trong gen: 3’ … TAT GGG XAT GTA ATG GGX … 5’ a) Hãy xác định trình tự nucleoti

Sinh học Lớp 12: Dưới đây là một phần trình tự nucleotit của một mạch trong gen: 3’ … TAT GGG XAT GTA ATG GGX … 5’ a) Hãy xác định trình tự nucleotit của: – Mạch bổ sung của mạch nói trên. – mARN được phiên mã từ mạch trên. b) Có bao nhiêu côđon trong mARN? c) Liệt kê các bộ ba đối mã với các côđon đó., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Dưới đây là một phần trình tự nucleotit của một mạch trong gen: 3’ … TAT GGG XAT GTA ATG GGX … 5’ a) Hãy xác định trình tự nucleoti”

 1. a) – Mạch bổ sung: 5’ … ATA XXX GTA XAT TAX XXG …3’

        – mARN:       5’… AUA XXX GUA XAU UAX XXG …5’

  b) Số côđon trong mARN = 18: 3 = 6

  c) Các bộ ba đối mã với các côđon đó lần lượt là:

  3’ UAU 5’

  3’ GGG 5’

  3’ XAU 5’

  3’ GUA 5’

  3’ AUG 5’

  3’ GGX 5’

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ