Sinh học Lớp 12: Biết rằng không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen là 1:1? A. BB x bb. B. BB x BB. C. Bb x bb. D. Bb x Bb

Sinh học Lớp 12: Biết rằng không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen là 1:1? A. BB x bb. B. BB x BB. C. Bb x bb. D. Bb x Bb., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai