Sinh học Lớp 11: Vi khuẩn phản nitrat hoá sẽ chuyển hoá nitrat trong đất thành    A. amôn.    B. nitơ tự do.    C. nitrit.    D. axit nitric.

Sinh học Lớp 11: Vi khuẩn phản nitrat hoá sẽ chuyển hoá nitrat trong đất thành    A. amôn.    B. nitơ tự do.    C. nitrit.    D. axit nitric., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 11: Vi khuẩn phản nitrat hoá sẽ chuyển hoá nitrat trong đất thành    A. amôn.    B. nitơ tự do.    C. nitrit.    D. axit nitric.”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ