Sinh học Lớp 11: Trong hệ tuần hoàn người, tại loại mạch nào thì huyết áp chạm ngưỡng 0 ?    A. Mao mạch    B. Tiểu tĩnh mạch    C. Tĩnh mạch chủ

Sinh học Lớp 11: Trong hệ tuần hoàn người, tại loại mạch nào thì huyết áp chạm ngưỡng 0 ?    A. Mao mạch    B. Tiểu tĩnh mạch    C. Tĩnh mạch chủ    D. Tiểu động mạch, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ