Sinh học Lớp 11: Quá trình cố định CO2 ở cây cỏ gấu xảy ra ở mấy loại tế bào ?    A. 4    B. 2    C. 3    D. 1

Sinh học Lớp 11: Quá trình cố định CO2 ở cây cỏ gấu xảy ra ở mấy loại tế bào ?    A. 4    B. 2    C. 3    D. 1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ