Sinh học Lớp 11: Lông hút có thể bị gãy và dần tiêu biến trong môi trường nào dưới đây ?    A. Môi trường thiếu ôxi    B. Môi trường quá axit (chua)

Sinh học Lớp 11: Lông hút có thể bị gãy và dần tiêu biến trong môi trường nào dưới đây ?    A. Môi trường thiếu ôxi    B. Môi trường quá axit (chua)    C. Môi trường quá ưu trương    D. Tất cả các phương án còn lại, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ