Sinh học Lớp 11: Khi nói về sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng v&agrav

Sinh học Lớp 11: Khi nói về sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ, nội dung nào sau đây là không hợp lí? A. Đất chua lại nghèo dinh dưỡng, do các ion khoáng bị H + thay thế trên bề mặt keo đất và khi ở trạng thái tự do dễ bị rữa trôi B. Môi trường đất thoáng khí làm tăng cường hô hấp rễ tạo điều kiện tốt cho hấp thụ nước và dinh dưỡng khoáng C. Độ ẩm đất cao làm lông hút rễ dễ tiêu biến, giảm bề mặt tiếp xúc của rễ ảnh hưởng xấu đến trao đổi nước và khoáng D. Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ khoáng và nitơ trên cơ sở ánh sáng liên quan chặt với quá trình quang hợp và trao đổi nước, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 11: Khi nói về sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình trao đổi khoáng v&agrav”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ