Sinh học Lớp 11: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : “Ở người, … là cơ quan vừa tham gia điều hoà áp suất thẩm thấu, vừa tham gia điề

Sinh học Lớp 11: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : “Ở người, … là cơ quan vừa tham gia điều hoà áp suất thẩm thấu, vừa tham gia điều hoà pH nội môi.”    A. dạ dày    B. gan    C. phổi    D. thận, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ