Sinh học Lớp 11: Câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hóa: A- Tiêu hóa là quá trình làm thay đổi thức ăn thành các chất hữu cơ B- Tiêu hóa là quá trìn

Sinh học Lớp 11: Câu trả lời đúng về khái niệm tiêu hóa: A- Tiêu hóa là quá trình làm thay đổi thức ăn thành các chất hữu cơ B- Tiêu hóa là quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng, hình thành phân thải ra ngoài cơ thể. C- Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng. D- Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ