Sinh học Lớp 10: trong quá trình nguyên phân hãy cho biết ý nghĩa của các hiện tượng sau a ) nhiễm sắc thể xoắn cực đại vào kì giữa và nhỏ xoắn tối đa

Sinh học Lớp 10: trong quá trình nguyên phân hãy cho biết ý nghĩa của các hiện tượng sau a ) nhiễm sắc thể xoắn cực đại vào kì giữa và nhỏ xoắn tối đa vào kì cuối b ) màng nhân biến mất vào kì đầu và xuất hiện trở lại vào kì cuối, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Sinh học Lớp 10: trong quá trình nguyên phân hãy cho biết ý nghĩa của các hiện tượng sau a ) nhiễm sắc thể xoắn cực đại vào kì giữa và nhỏ xoắn tối đa”

 1. a. + NST đóng xoắn cực đại ở kì giữa: nhìn thấy rõ nhất hình thái của NST giúp ích cho việc nghiên cứu, thoi vô sắc đính vào tâm động của NST giúp NST phân li về 2 cực của TB ở kì sau khi NST đóng xoắn cực đại giúp việc phân li dễ dàng hơn, tránh cho NST bị đứt gãy, gây ra các hiện tượng đột biến.

  + NST dãn xoắn tối đa ở kì cuối: giúp cho NST chuẩn bị quá trình nhân đôi ở lần phân bào tiếp theo, tiếp kiệm thời gian dãn xoắn cho lần phân bào sau đó. Và giúp TB sẵn sàng thực hiện quá trình sao mã, nhân đôi ADN và NST.

  b. + Màng nhân biến mất ở kì đầu vì: màng nhân có nhiệm vụ bao bọc và bảo vệ NST (NST nằm trong nhân) ko tiếp xúc được thoi vô sắc, khi màng nhân biến mất (đứt thành nhiều đoạn nhỏ thành các bóng ko bào nhỏ bé tồn tại ở TBC) NST sẽ được giải phóng ra ngoài TBC, NST sẽ nhân đôi, co xoắn, dãn xoắn và tiếp xúc với thoi vô sắc dễ dàng hơn.

  + Màng nhân xuất hiện ở kì cuối: khi TB phân chia xong, thì màng nhân xuất hiện để bảo vệ NST, ngăn cách NST với TBC

 2. a. + NST đóng xoắn cực đại ở kì giữa: nhìn thấy rõ nhất hình thái của NST giúp ích cho việc nghiên cứu, thoi vô sắc đính vào tâm động của NST giúp NST phân li về 2 cực của TB ở kì sau khi NST đóng xoắn cực đại giúp việc phân li dễ dàng hơn, tránh cho NST bị đứt gãy, gây ra các hiện tượng đột biến.

  + NST dãn xoắn tối đa ở kì cuối: giúp cho NST chuẩn bị quá trình nhân đôi ở lần phân bào tiếp theo, tiếp kiệm thời gian dãn xoắn cho lần phân bào sau đó. Và giúp TB sẵn sàng thực hiện quá trình sao mã, nhân đôi ADN và NST.

  b. + Màng nhân biến mất ở kì đầu vì: màng nhân có nhiệm vụ bao bọc và bảo vệ NST (NST nằm trong nhân) ko tiếp xúc được thoi vô sắc, khi màng nhân biến mất (đứt thành nhiều đoạn nhỏ thành các bóng ko bào nhỏ bé tồn tại ở TBC) NST sẽ được giải phóng ra ngoài TBC, NST sẽ nhân đôi, co xoắn, dãn xoắn và tiếp xúc với thoi vô sắc dễ dàng hơn.

  + Màng nhân xuất hiện ở kì cuối: khi TB phân chia xong, thì màng nhân xuất hiện để bảo vệ NST, ngăn cách NST với TBC

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ