Sinh học Lớp 10: Phát biểu nào sau đây không đúng về tác động của yếu tố vật lí, hóa học đến vsv? A. Chất ức chế sinh trưởng là những chất làm chết vi

Sinh học Lớp 10: Phát biểu nào sau đây không đúng về tác động của yếu tố vật lí, hóa học đến vsv? A. Chất ức chế sinh trưởng là những chất làm chết vi sinh vật. B. Chất kháng sinh có tác dụng đối với từng nhóm vi sinh vật khác nhau. C. Nước là dung môi hoà tan các chất và là yếu tố tham gia vào quá trình thuỷ phân các chất. D. Trong môi trường ưu trương gây co nguyên sinh làm cho VSV không phân chia được., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ