Sinh học Lớp 10: Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là: A. Có cấu tạo cơ thể đa bào. ​B. Có phương thức sống dị dưỡng. C. Được cấu tạo từ c

Sinh học Lớp 10: Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là: A. Có cấu tạo cơ thể đa bào. ​B. Có phương thức sống dị dưỡng. C. Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩn. ​D. Có khả năng di chuyển., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai