Ngữ văn Lớp 12: Theo tác giả, con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hóa trông cậy vào điều g&igra

Ngữ văn Lớp 12: Theo tác giả, con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hóa trông cậy vào điều gì? A. Khả năng chiếm lĩnh, khả năng đồng hóa những giá trị văn hóa bên ngoài B. Sự sáng tạo của chính dân tộc đó C. Cả hai đáp án trên đều đúng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ