Ngữ văn Lớp 12: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Cuộc đời ai cũng có những tấm bằng Để làm giấy chứng minh Để cầu mong thành đạt Những tấm bằn

Ngữ văn Lớp 12: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Cuộc đời ai cũng có những tấm bằng Để làm giấy chứng minh Để cầu mong thành đạt Những tấm bằng như những bảng chỉ đường qua những đường phố hẹp Để đến đại lộ cuộc đời ngày càng mở rộng thêm. …. Những tấm bằng có đóng dấu kí tên Chỉ là giấy thông hành đi vào cuộc sống Nhưng quý giá hơn là cuộc đời ghi nhận Mới là TẤM BẰNG – bằng – của – chính – ta. (Trích Tấm bằng- Hoàng Ngọc Quý, Tuyển tập đề và bài văn Nghị luận xã hội Tập hai, NXB GD, tr.32) Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên. (0,5 điểm) Câu 2. Em hãy cho biết “tấm bằng” trong đoạn văn bản trên mang những ý nghĩa gì? (0,5) Câu 3. Xác định phép điệp và nêu tác dụng của phép điệp trong đoạn văn bản trên. (1,0 điểm) Câu 4.    “Nhưng quý giá hơn là cuộc đời ghi nhận                 Mới là TẤM BẰNG – bằng – của – chính – ta.” Anh/Chị có đồng ý với câu thơ trên không? Vì sao? (1,0 điểm), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ