Lịch sử Lớp 9: Vì sao nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng???

Lịch sử Lớp 9: Vì sao nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng???, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Lịch sử Lớp 9: Vì sao nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng???”

  1. Sau khi nghe các tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm nêu rõ 6 nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo. Đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp đối với vấn đề tôn giáo, thấy rõ tôn giáo là nhu cầu tinh thần, tình cảm thiêng liêng của đồng bào có đạo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Trong công tác tôn giáo phải quán triệt nội dung cốt lõi là vận động quần chúng, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất giữa các cấp, các ngành về quan điểm, nhận thức, biện pháp vận động quần chúng và giải quyết những vấn đề liên quan đến tôn giáo.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ