Lịch sử Lớp 9: Tư sản dân tộc là gì?

Lịch sử Lớp 9: Tư sản dân tộc là gì?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Lịch sử Lớp 9: Tư sản dân tộc là gì?”

  1. Chào em,

    Giai cấp tư sản dân tộc. Là giai cấp tư sản không dính líu với đế quốc, hoặc dính líu rất ít. Họ có địa vị kinh tế và chính trị thấp nên bị đế quốc và phong kiến chèn ép. Một mặt thì họ bị đế quốc và phong kiến ngǎn trở, cho nên họ cũng muốn chống đế quốc và phong kiến. … Do đó mà tư sản dân tộc vừa muốn cách mạng vừa muốn thoả hiệp.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ