Lịch sử Lớp 9: Từ cuối năm 1953 đến đầu năm 1954, ta phá tan lực lượng địch buộc chúng ta phải tăng cường lực lượng để đối phó với ta ở những vị trí x

Lịch sử Lớp 9: Từ cuối năm 1953 đến đầu năm 1954, ta phá tan lực lượng địch buộc chúng ta phải tăng cường lực lượng để đối phó với ta ở những vị trí xung yếu mà chúng ta không thể bỏ đó là những vùng  A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang. B. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt, Playaku, Luông Pha-bang. C. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plâyku, Luông Pha-bang. D. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plâyku, Sầm Nưa., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ