Lịch sử Lớp 9: Tháng 12/1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khởi xướng đường lối A. cải tổ đất nước. B. đổi mới đất nước. C. cải

Lịch sử Lớp 9: Tháng 12/1978, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khởi xướng đường lối A. cải tổ đất nước. B. đổi mới đất nước. C. cải cách – mở cửa. D. mở rộng quan hệ đối ngoại., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ