Lịch sử Lớp 9: Sau khi Pháp rút khỏi nước ta, Mỹ có hành động gì? A. Mỹ liền nhảy vào và đưa bọn tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm quyền ở miền Nam Việt

Lịch sử Lớp 9: Sau khi Pháp rút khỏi nước ta, Mỹ có hành động gì? A. Mỹ liền nhảy vào và đưa bọn tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm quyền ở miền Nam Việt Nam. B. Trực tiếp đưa quân đội vào miền Nam Việt Nam thay quân Pháp. C. Biến miền Nam Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Mỹ. D. Biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự chống lại phong trào giải phóng dân tộc đang lan xuống ở Đông Nam Á., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

101 bình luận về “Lịch sử Lớp 9: Sau khi Pháp rút khỏi nước ta, Mỹ có hành động gì? A. Mỹ liền nhảy vào và đưa bọn tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm quyền ở miền Nam Việt”

 1. Sau khi Pháp rút khỏi nước ta, Mỹ có hành động gì?
  A. Mỹ liền nhảy vào và đưa bọn tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm quyền ở miền Nam Việt Nam.
  B. Trực tiếp đưa quân đội vào miền Nam Việt Nam thay quân Pháp.
  C. Biến miền Nam Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Mỹ.
  D. Biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự chống lại phong trào giải phóng dân tộc đang lan xuống ở Đông Nam Á.

  Trả lời
 2. Sau khi Pháp rút khỏi nước ta, Mỹ có hành động gì?
  A. Mỹ liền nhảy vào và đưa bọn tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm quyền ở miền Nam Việt Nam.
  B. Trực tiếp đưa quân đội vào miền Nam Việt Nam thay quân Pháp.
  C. Biến miền Nam Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Mỹ.
  D. Biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự chống lại phong trào giải phóng dân tộc đang lan xuống ở Đông Nam Á.

  Trả lời
 3. Sau khi Pháp rút khỏi nước ta, Mỹ có hành động gì?

  A. Mỹ liền nhảy vào và đưa bọn tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm quyền ở miền Nam Việt Nam.

  B. Trực tiếp đưa quân đội vào miền Nam Việt Nam thay quân Pháp.

  C. Biến miền Nam Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Mỹ.

  D. Biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự chống lại phong trào giải phóng dân tộc đang lan xuống ở Đông Nam Á.

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ