Lịch sử Lớp 9: Sau khi giành được độc lập các nước châu Phi đã A. tiếp tục đấu tranh chống đế quốc thực dân. B.

Lịch sử Lớp 9: Sau khi giành được độc lập các nước châu Phi đã A. tiếp tục đấu tranh chống đế quốc thực dân. B. bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế-xã hội. C. ký các hiệp định hợp tác nhưng phụ thuộc vào Mỹ. D. xung đột, chiến tranh liên miên., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Lịch sử Lớp 9: Sau khi giành được độc lập các nước châu Phi đã A. tiếp tục đấu tranh chống đế quốc thực dân. B.”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ