Lịch sử Lớp 9: Năm 1945 quân Trung Hoa dân quốc và tay sai vào nước ta nhằm mục đích gì? A. Giải giáp khí giới quân Nhật. B. Giúp đỡ chính quyền c

Lịch sử Lớp 9: Năm 1945 quân Trung Hoa dân quốc và tay sai vào nước ta nhằm mục đích gì? A. Giải giáp khí giới quân Nhật. B. Giúp đỡ chính quyền cách mạng nước ta. C. Đánh quân Anh. D. Lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ