Lịch sử Lớp 9: ASEAN là một tổ chức ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nào? A. Kinh tế – văn hóa. B. Kinh tế – quân sự. C. Quân sự – ch

Lịch sử Lớp 9: ASEAN là một tổ chức ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nào? A. Kinh tế – văn hóa. B. Kinh tế – quân sự. C. Quân sự – chính trị. D. Kinh tế., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Lịch sử Lớp 9: ASEAN là một tổ chức ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nào? A. Kinh tế – văn hóa. B. Kinh tế – quân sự. C. Quân sự – ch”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ