Lịch sử Lớp 8: Mục đích của việc đi xâm lược thuộc địa của các nước tư bản phương Tây là gì?

Lịch sử Lớp 8: Mục đích của việc đi xâm lược thuộc địa của các nước tư bản phương Tây là gì?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 8: Mục đích của việc đi xâm lược thuộc địa của các nước tư bản phương Tây là gì?”

  1. Trong thời kì cách mạng công nghiệp, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh đã làm tăng nhu cầu tranh giành về thị trường tiêu thụ, nguyên vật liệu, nhân công lao động rẻ,… vì vậy, các nước tư bản chủ nghĩa đã đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ